türkçe

sevgili günlük, türkçe

orhun abideleri ve fevkalade türk dili

Orhun AbideleriOrhun Abideleri

Lise yıllarında Türkçe dersinde hocalarımızın bize üzerine basa basa öğrettikleri Orhun Abideleri bildiğiniz gibi Türk Dilinin bilinen ilk yazılı kaynaklarıdır. Efendim, Türkler daha evvel de konuşuyorlardı, birbirleri ile sohbet ediyorlardı ancak bunu ilk defa Orhun Abideleri ile yazı haline getirdiler. İşte bu abideler/yazıtlar/kitabeler Türk Dilinin bilinen ilk yazılı kaynaklarıdır.

Aslında Orhun Abideleri kavramı zihnimizde lise yıllarından beri var …

dil bilim, türkçe

türkçenin esas zenginliği

Efendim Türk Dili üzerine ihtisas gördüğüm üzre bu konuda daha fazla yazı yazmak istediğimi daha önceden belirtmiştim sanırım. Ancak bu konularda yazı yazmak için yeterli bilgi birikimini sağlamak, fikir sahibi olmak biraz zor. Ancak ben yine elimden geldiğince, klavyem döndüğünce sizlere Türkçenin esas zenginliğinden ya da zenginliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Uzun süredir yazmayı düşündüğüm bir konuydu bu. Ancak bugüne …

sevgili günlük, türkçe

uluslararası çağdaş ırak türkmen türkçesi ve edebiyatı bilgi şöleni

İlk önce kısaca “bilgi şöleni” ifadesinin ne olduğuna değinmek istiyorum. Çünkü eskiden pek kullanmamakla birlikte günümüzde sıkça kullanılan bir terimdir.

Bilgi Şöleni: Herhangi bir konu hakkında, o konunu uzmanları tarafından yapılan bilgilendirme konuşmalarına denir. Diğer adı sizin de bildiğiniz gibi sempozyumdur. Bilgi Şölenlerinde konuşmalar biraz ciddî bir ortamda geçer. Tartışmadan ziyade konu hakkındaki uzman kişilerin fikirlerini sunmak için yapılan bir …

türkçe

nitel ve nicel nedir, nitel ve nicel anlamlı sözcükler

Nitel ve nicel anlamlı sözcükler konusu yine Öss  YGS ve Oks, SBS TEOG’da işlenen konulardandır. Bu konu da soyut ve somut anlam konusu gibi karışması muhtemel konulardandır. Biz işte bu başlıkta nicel anlamın ve nitel anlamın ne olduğu, birbirinden ayırt edilmesi için nelerden yararlanılacağını göreceğiz ve örneklerle konuyu pekiştireceğiz. Yine ilk olarak nicelin ve nitelim tanımını yapmak kanımca yararlı …

türkçe

somut ve soyut nedir; somutlama ve soyutlama nasıl yapılır

Somut anlam ve soyut anlam konusu hem Öss YGS’de hem de Oks‘de, sözcükte anlam ana başlığı altında işlenen bir konudur. Bu sebeple hem Öss YGS’ye hazırlanan öğrencileri hem de Oks‘ye hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendirmektedir.

Sözcükte anlamın zor konularından -daha doğrusu karışık- konularından birisi olan soyut ve somut anlamı dilimiz döndüğünce kolay ifade etmeye çalışacağız ve çeşitli örneklerle pekiştirmeye …

türkçe

“-ki” ekinin ve “ki” bağlacının yazımı

Bu yazıdan epey önce Türkçede sık yapılan hatalardan birisi olan bitişik yazılması gereken -da/-de eki ile ayrı yazılması gereken da/de bağlacının nasıl ayırt edileceği konusunda bir yazı yazmıştık. Yine aynı sıklıkla yapılan hatalardan bir tanesi de maalesef ek olan “-ki” ile bağlaç olan “ki”nin nasıl ayırt edileceği konusudur.

Bildiğiniz gibi ek olan “-ki” yine ek olan “-da” ve “-de” gibi …

türkçe

“-de/-da” eki ve “de/da” bağlacının yazımı

dahi anlamındaki dedahi anlamındaki de

Bugün güzel Türkçemizin içinde bulunduğu vahim durumun aslında bir nedeni de dilimizi düzgün kullanmamamızdan kaynaklanıyor. Biz ne kadar güzel kullanırsak, dilimizin kurallarına ne kadar riayet edersek, dilimizi o kadar sağlam temeller üzerinde tutarız.

Türkçede yapılan en büyük hata bağlaç olan “de/da” ile ek olan “-de/-da” nın yazımıdır. Bildiğiniz gibi birisi ayrı yazılır, birisi ise bitişik.

Bağlaç olan …